Κατερίνα Σαμανδαρά-Μπουζάνη, DDS MSc

Ειδικός Ορθοδοντικός

Η Κατερίνα Σαμανδαρά-Μπουζάνη γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1986 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (http://www.dent.auth.gr/) μέσω των πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων το 2003 και αποφοίτησε το 2009 με γενικό βαθμό “Λίαν Καλώς”.

Το 2010 εισήλθε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Αισθητικής Οδοντιατρικής του New York University College of Dentistry (http://dental.nyu.edu/academicprograms/programs-for-international-dentists/esthetic-dentistry.html) από όπου και αποφοίτησε ένα χρόνο αργότερα. Μετά την αποφοίτησή της παρέμεινε στην κλινική του μεταπτυχιακού προγράμματος της Αισθητικής Οδοντιατρικής του New York University College of Dentistry για ακόμα ένα χρόνο ώς Assistant Clinical Fellow μέχρι τον Αύγουστο του 2012.

Το Σεπτέμβριο του 2012 εισήλθε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης της Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής (http://dent-ortho.web.auth.gr/) και αποφοίτησε το Σεπτέμβριο του 2016 με γενικό βαθμό “Άριστα”. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στην Ορθοδοντική εκπόνησε τη διπλωματική της διατριβή με θέμα “Evaluation of external root resorption folowing othodontic treatment with the use of Cone Beam Computed Tomography (CBCT): A systematic review and meta-analysis” (http://ikee.lib.auth.gr/record/285041/files/GRI-2016-17411.pdf) (Αξιολόγηση της εξωτερικής απορρόφησης της ρίζας του δοντιού μετά την ορθοδοντική θεραπεία με τη χρήση της Υπολογιστικής Τομογραφίας Κωνικής Δέσμης: Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση).

Κατέχει τον τίτλο του Ειδικού Ορθοδοντικού, ο οποίος της απονεμήθηκε κατόπιν εξετάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) του Υπουργείου Υγείας  το Νοέμβριο του 2016.

Είναι πιστοποιημένη ορθοδοντικός στις μεθόδους Ιnvisalign (https://www.invisalign.gr, διαφανείς νάρθηκες) και WIN-DW Lingual systems GmbH (https://www.lingualsystems.co.uk, γλωσσικά σιδεράκια).

Είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΟΕΒΕ), της Εταιρεία Ορθοδοντικής Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας (ΕΟΓΜΕ) και του European Orthodontic Society (EOS).

Ασκεί αποκλειστικά την ορθοδοντική στο οδοντιατρείο Bouzanis Dental (2016-εώς σήμερα) και στο ορθοδοντικό τμήμα του ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης) (2018-εώς σήμερα). Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής, της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής συμμετέχοντας στην εκπαίδευση των μεταπτυχικών φοιτητών.

Έχει συμμετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με ομιλίες ή επιτοίχιες παρουσιάσεις και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.