Τι είναι η ψηφιακή οδοντιατρική

 

Είναι η ενσωμάτωση στη καθημερινή οδοντιατρική πράξη σύγχρονων τεχνολογιών όπως ο ενδοστοματικός σαρωτής (3D scanner) που έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών καθώς και τη μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς κατά την παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης.

Τι είναι ο ενδοστοματικός σαρωτής

 

Προκειται για ένα 3D scanner το οποίο προβάλλει φώς στο αντικείμενο που πρόκειται να σαρωθεί (δόντια και ούλα) και με τον τρόπο αυτό προκύπτουν εικόνες, οι οποίες προσλαμβάνονται από τους αισθητήρες του σαρωτή και στη συνέχεια ανασυντίθονται μέσω του προγραμματος σάρωσης δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο μοντέλο επιφάνειας. Ο ενδοστοματικός σαρωτής δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία για την λήψη του ψηφιακού αποτυπώματος.

Με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής  έχουμε μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς κατά τη διαδικασία αυτή (ιδιαίτερα σε ασθενείς με έντονο αντανακλαστικό εμέτου), μειώνεται ο χρόνος αποτύπωσης και τέλος τα ψηφιακά αποτυπώματα που προκύπτουν είναι μεγάλης ακρίβειας.

Στο ιατρείο μας υπάρχει ο ενδοστοματικός σαρωτής TRIOS 3 Wireless της 3Shape.

 

 

Εφαρμογές της ψηφιακής οδοντιατρικής

 

  • Διαγνωστικά αποτυπώματα για την κατάρτιση του οδοντιατρικού σχεδίου θεραπείας.
  • Προσομοίωση του τελικού αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας (Treatment Simulator).
  • Σχεδιασμός του τελικού αποτελέσματος της προσθετικής θεραπείας στην άνω γνάθο (Digital Smile Design).
  • Αποτυπώματα για την κατασκευή αποκαταστάσων όπως κεραμικές στεφάνες (θήκες), κεραμικά ένθετα και επένθετα, όψεις πορσελάνης.
  • Αποτυπώματα για την κατασκευή ορθοδοντικών μηχανημάτων.
  • Αποτυπώματα για την κατασκευή διαφανών ναρθήκων Invisalign.
  • Αποτυπώματα για την κατασκευή ναρθήκων με σκοπό την καθοδηγούμενη τοποθέτηση οδοντιατρικών εμφυτευμάτων (Guided implant placement).